Tisk
PDF

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou dnes stále využívanějším produktem. V dnešní době roste potřeba šetřit energii a to tepelná čerpadla bezesporu naplňují, neboť jeho provozní náklady jsou podstatně nižší, nežli u klasických způsobů vytápění rodinného domu. Tepelná čerpadla fungují podobně jako vaše lednice. Ta chladí i při okolní teplotě +30°C. Na podobném principu pracuje i technologie tepelného čerpadla, a to i když je teplota média na získání plusové energie nižší nebo dokonce záporné hodnoty. Princip tepelných čerpadel je založen na přenášení tepla kapalinou, která má extrémně nízký bod odpařování. Díky technologickému zdokonalení tepelných čerpadel není v tomto případě potřeba tak vysokého množství dodávané energie jako na chlazení.

Tepelná čerpadla jsou velice moderní a přinášejí celou řadu výhod. Při používání čerpadel se zejména nebudete muset starat o ceny energií na trhu, neboť čerpadla jsou nezávislá na cenách energie, teplo čerpáte přímo z přírody. Ušetříte až 80% nákladů za energie, čímž dochází k rychlému návratu investic do produktu, a to už během 3- 8 let.

Další bezpochyby důležitou výhodou je nízká energetická náročnost a využívání přírodní energie, čímž tak dochází k minimalizaci zátěže na životní prostředí.

Pro majitele tepelných čerpadel je rovněž velkou výhodou jejich nenáročná obsluha.

Tepelná čerpadla jsou vhodným řešením pro ohřev a předehřev topné vody, ohřev vody v bazénu, přípravu teplé vody, teplovzdušné vytápění atd. Tepelná čerpadla můžeme podle druhu ochlazovaného nebo ohřívaného média rozdělit do tří kategorií – země/voda, vzduch/voda a voda/voda. Ať už si zvolíte jakoukoli možnost, nešlápnete vedle.